AKTIVNOSTI SA STRUČNIM SARADNICIMA

U nastavku možete pogledati samo deo aktivnosti koje sa decom sprovode naši stručni saradnici iz raznih oblasti. Naravno, sve aktivnosti su po izboru dece i roditelja i nisu obavezne.

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
10.00
MUZIČKA RADIONICA
Starija jaslena grupa
10.00
10.20

MUZIČKA RADIONICA
Mlađa vrtićka grupa
10.20
10.40

MUZIČKA RADIONICA
Srednja vrtićka grupa
10.40
11.10

MUZIČKA RADIONICA
Starija vrtićka grupa
11.10
11.40

MUZIČKA RADIONICA
Predškolska grupa
11.40
12.25
ENGLESKI JEZIK
Starija jaslena grupa
10.00
10.25
Redovni časovi

ŠAH
Mlađa i srednja vrtićka grupa
10.00
10.30

ENGLESKI JEZIK
Mlađa vrtićka grupa
10.25
10.45
Redovni časovi

ŠAH
Starija i predškolska grupa
10.30
11.10

ENGLESKI JEZIK
Srednja vrtićka grupa
10.45
11.15
Redovni časovi
SPORTIKO
Mlađa vrtićka grupa
10.00
10.30

SPORTIKO
Srednja vrtićka grupa
10.30
11.00
ENGLESKI JEZIK
Starija jaslena grupa
10.00
10.20
Redovni časovi

ENGLESKI JEZIK
Mlađa vrtićka grupa
10.20
10.40
Redovni časovi

ENGLESKI JEZIK
Srednja vrtićka grupa
10.40
11.10
Redovni časovi
FOLKLOR
Mlađa i srednja vrtićka grupa
10.00
10.35

FOLKLOR
Predškolska grupa
10.35
11.20
11.00
SPORTIKO
Starija vrtićka grupa
11.00
11.35

SPORTIKO
Predškolska grupa
11.35
12.20

ENGLESKI JEZIK
Starija vrtićka grupa
12.30
13.00
Redovni časovi
12.00
13.00
ENGLESKI JEZIK
Predškolska grupa
13.00
13.40
Redovni časovi

ENGLESKI JEZIK
Starija vrtićka i predškolska grupa
13.30
14.10
Napredni časovi

ENGLESKI JEZIK
Srednja vrtićka
14.10
14.40
Napredni časovi

BAZEN
Srednja, starija i predškolska grupa
14.30
16.30
14.00
ENGLESKI JEZIK
ENGLESKI JEZIK
14.00
14.30
Redovni časovi

ENGLESKI JEZIK
Predškolska grupa
14.30
15.00
Redovni časovi
15.00
ENGLESKI JEZIK
Starija vrtićka i predškolska grupa
15.00
15.40
Napredni časovi

ENGLESKI JEZIK
Srednja grupa
15.40
16.10
Napredni časovi
16.00

Ponedeljak

 • MUZIČKA RADIONICA
  10.00 - 10.20
 • MUZIČKA RADIONICA
  10.20 - 10.40
 • MUZIČKA RADIONICA
  10.40 - 11.10
 • MUZIČKA RADIONICA
  11.10 - 11.40
 • MUZIČKA RADIONICA
  11.40 - 12.25
 • ENGLESKI JEZIK
  14.00 - 14.30
 • ENGLESKI JEZIK
  14.30 - 15.00
 • ENGLESKI JEZIK
  15.00 - 15.40
 • ENGLESKI JEZIK
  15.40 - 16.10

Utorak

 • ENGLESKI JEZIK
  10.00 - 10.25
 • ŠAH
  10.00 - 10.30
 • ENGLESKI JEZIK
  10.25 - 10.45
 • ŠAH
  10.30 - 11.10
 • ENGLESKI JEZIK
  10.45 - 11.15

Sreda

 • SPORTIKO
  10.00 - 10.30
 • SPORTIKO
  10.30 - 11.00
 • SPORTIKO
  11.00 - 11.35
 • SPORTIKO
  11.35 - 12.20
 • ENGLESKI JEZIK
  12.30 - 13.00
 • ENGLESKI JEZIK
  13.00 - 13.40
 • ENGLESKI JEZIK
  13.30 - 14.10
 • ENGLESKI JEZIK
  14.10 - 14.40
 • BAZEN
  14.30 - 16.30

Četvrtak

 • ENGLESKI JEZIK
  10.00 - 10.20
 • ENGLESKI JEZIK
  10.20 - 10.40
 • ENGLESKI JEZIK
  10.40 - 11.10

Petak

 • FOLKLOR
  10.00 - 10.35
 • FOLKLOR
  10.35 - 11.20
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
10.00
FOLKLOR
Mlađa i srednja vrtićka grupa
10.00
10.35

FOLKLOR
Predškolska grupa
10.35
11.20
11.00

Petak

 • FOLKLOR
  10.00 - 10.35
 • FOLKLOR
  10.35 - 11.20
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
10.00
ŠAH
Mlađa i srednja vrtićka grupa
10.00
10.30

ŠAH
Starija i predškolska grupa
10.30
11.10
11.00

Utorak

 • ŠAH
  10.00 - 10.30
 • ŠAH
  10.30 - 11.10
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
14.00
BAZEN
Srednja, starija i predškolska grupa
14.30
16.30
15.00
16.00

Sreda

 • BAZEN
  14.30 - 16.30
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
10.00
SPORTIKO
Mlađa vrtićka grupa
10.00
10.30

SPORTIKO
Srednja vrtićka grupa
10.30
11.00
11.00
SPORTIKO
Starija vrtićka grupa
11.00
11.35

SPORTIKO
Predškolska grupa
11.35
12.20
12.00

Sreda

 • SPORTIKO
  10.00 - 10.30
 • SPORTIKO
  10.30 - 11.00
 • SPORTIKO
  11.00 - 11.35
 • SPORTIKO
  11.35 - 12.20
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
10.00
ENGLESKI JEZIK
Starija jaslena grupa
10.00
10.25
Redovni časovi

ENGLESKI JEZIK
Mlađa vrtićka grupa
10.25
10.45
Redovni časovi

ENGLESKI JEZIK
Srednja vrtićka grupa
10.45
11.15
Redovni časovi
ENGLESKI JEZIK
Starija jaslena grupa
10.00
10.20
Redovni časovi

ENGLESKI JEZIK
Mlađa vrtićka grupa
10.20
10.40
Redovni časovi

ENGLESKI JEZIK
Srednja vrtićka grupa
10.40
11.10
Redovni časovi
11.00
12.00
ENGLESKI JEZIK
Starija vrtićka grupa
12.30
13.00
Redovni časovi
13.00
ENGLESKI JEZIK
Predškolska grupa
13.00
13.40
Redovni časovi

ENGLESKI JEZIK
Starija vrtićka i predškolska grupa
13.30
14.10
Napredni časovi

ENGLESKI JEZIK
Srednja vrtićka
14.10
14.40
Napredni časovi
14.00
ENGLESKI JEZIK
ENGLESKI JEZIK
14.00
14.30
Redovni časovi

ENGLESKI JEZIK
Predškolska grupa
14.30
15.00
Redovni časovi
15.00
ENGLESKI JEZIK
Starija vrtićka i predškolska grupa
15.00
15.40
Napredni časovi

ENGLESKI JEZIK
Srednja grupa
15.40
16.10
Napredni časovi
16.00

Ponedeljak

 • ENGLESKI JEZIK
  14.00 - 14.30
 • ENGLESKI JEZIK
  14.30 - 15.00
 • ENGLESKI JEZIK
  15.00 - 15.40
 • ENGLESKI JEZIK
  15.40 - 16.10

Utorak

 • ENGLESKI JEZIK
  10.00 - 10.25
 • ENGLESKI JEZIK
  10.25 - 10.45
 • ENGLESKI JEZIK
  10.45 - 11.15

Sreda

 • ENGLESKI JEZIK
  12.30 - 13.00
 • ENGLESKI JEZIK
  13.00 - 13.40
 • ENGLESKI JEZIK
  13.30 - 14.10
 • ENGLESKI JEZIK
  14.10 - 14.40

Četvrtak

 • ENGLESKI JEZIK
  10.00 - 10.20
 • ENGLESKI JEZIK
  10.20 - 10.40
 • ENGLESKI JEZIK
  10.40 - 11.10
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
10.00
MUZIČKA RADIONICA
Starija jaslena grupa
10.00
10.20

MUZIČKA RADIONICA
Mlađa vrtićka grupa
10.20
10.40

MUZIČKA RADIONICA
Srednja vrtićka grupa
10.40
11.10

MUZIČKA RADIONICA
Starija vrtićka grupa
11.10
11.40

MUZIČKA RADIONICA
Predškolska grupa
11.40
12.25
11.00
12.00

Ponedeljak

 • MUZIČKA RADIONICA
  10.00 - 10.20
 • MUZIČKA RADIONICA
  10.20 - 10.40
 • MUZIČKA RADIONICA
  10.40 - 11.10
 • MUZIČKA RADIONICA
  11.10 - 11.40
 • MUZIČKA RADIONICA
  11.40 - 12.25
No events available!