Osmeh i sreća mog deteta, kada odlazimo u vrtić, najveće su mi uveravanje da se u Maloj fabrici mašte radi posvećeno i stručno.