Način rada sa decom

Program u našem vrtiću nastao je kao skup ideja dece, roditelja i vaspitača koji ima obavezu da se ne zanemari ni jedna oblast vaspitno obrazovnog rada. U okviru našeg svakodnevnog rada prisutne su aktivnosti iz razvoja govora, sveta oko nas, početnih matematičkih pojmova, likovnog, muzičkog i fizičkog vaspitanja.
Sa decom pored vaspitača, medicinskih sestara, pedagoga i logopeda rade i saradnici za muzičko obrazovanje, engleski jezik, šah, sport i folklor. Takođe, kao dodatnu aktivnost deci uzrasta od 3 do 7 godina nudimo i organizovanu školu plivanja sa stručnim kadrom. Svako naše dete ima priliku da individualno napreduje u oblasti koja mu je najdraža, a dečije sklonosti ka određenim poljima predočavamo roditeljima i upućujemo ih na razmišljanje o mogućnostima daljeg negovanja određenog umetničkog pravca kod deteta.
Kada nam vreme dozvoljava većinu aktivnosti organizujemo u prelepo uređenim dvorištima naših objekata sa organizovanim prsotorom za učenje, tako da pored igre naša deca na najlepši način stiču nova znanja.
Rad na razvoju dečje kreativnosti je sastavni deo svih ovih aktivnosti: otiskivanje, crtanje, slikanje, vajanje, pevanje, gluma, govor…To je samo deo onoga što deca svakodnevno razvijaju, a sve to prikazuju kroz izložbe radova u holu naših vrtića, na brojnim likovnim takmičenjima, pozorišnim predstavama i priredbama. Svi mi smo okupljeni oko ideje da svako dete ima svoj potencijal koji treba da se spozna i adekvatno usmeri.

Pripremni predškolski program

“Mala fabrika mašte” je predškolska ustanova koja svojim budućim školarcima izdaje potvrdu o završenom predškolskom programu koja je deci neophodna za upis u prvi razred osnovne škole. Pripremni predškolski program odvija se svakodnevno u vrtićkoj “učionici” gde se doprinosi razvoju fizičke, socijalne, emocionalne i intelektualne zrelosti kod dece. Pored vaspitno obrazovnog rada u vrtiću deca se navikavaju i na rad kod kuće ”domaći zadaci”, a organizovano posećujemo i osnovne škole u našoj okolini gde se upoznajemo sa školskim životom i radom. Pripremni predškolski program je završna faza kontinuiranog procesa koji započinje još od mlađe jaslene grupe. Kao “diplomci” našeg vrtića predškolci pokazuju sposobnost za prilagođavanje različitim okolnostima, razlikuju igru i zabavu od učenja, ulažu napor u otkrivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, odlažu svoje potrebe kao i što adekvatno reaguju kako na pobedu tako i na poraz. Iz našeg vrtića kreću u školu sa visokim stepenom spremnosti, uspešni su i zapaženi u odnosu na druge. Njihov razvoj pratimo i podržavamo i posle polaska u prvi razred.

MESEČNI PLAN RADA VRTIĆKE GRUPE ZA MESEC DECEMBAR 2017

TEMA: “ZIMSKA BAJKA”

Razvoj govora

 • Došla nam je zima…
 • Priča: “Gladne ptice”
 • Bajka: “Snežna kraljica”
 • Pismo Deda Mrazu
 • Recitacije o Deda Mrazu i Novoj godini
 • PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
 • Bajka: “Bajka o labudu”
 • Eskimi i život na Severnom polu
 • Recitacija: “Izokrenuta zima”
 • Deda Mraz – Laponija – Nova godina

Upoznavanje okoline

 • Godišnje doba – ZIMA
 • Listopadno – zimzeleno drveće
 • Proslava Nove godine u mojoj porodici
 • Zašto sam ponekad bolestan?
 • Kako se štitimo od prehlade
 • Eksperimenti sa vodom

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

 • Životinje na Severnom i Južnom polu
 • Vremenske prilike zimi
 • Eskimi, Severni pol
 • Neobična mesta za stanovanje (igloo, šator…)
 • Kako se štitimo od prehlade i hladnoće?

Početni matematički pojmovi

 • Krug
 • Trougao
 • Kvadrat
 • Pravougaonik
 • Klasifikacija po veličini, boji i obliku

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

 • Lopta
 • Kvadar
 • Kupa
 • Valjak
 • Povezivanje crteža oblika sa crtežima stvari
 • Uočavanje redosleda i količine

Likovne aktivnosti

 • Pravimo ukrase za jelku
 • Sneško Belić
 • Jelka
 • Novogodišnja čestitka
 • Zimska slika

Muzičke aktivnosti

 • “Pokraj peći”
 • “Deda Mraz”
 • “Preko brda, preko brega”
 • “Stonoga na skijanju”
 • “Zimska slika”

Fizičke aktivnosti

 • Hodanje na prstima i peti (unapred i unazad)
 • Hodanje po pravoj liniji nogom ispred noge
 • Hodanje po suženoj površini
 • Održavanje ravnoteže
 • Novogodišnji maraton

MESEČNI PLAN RADA JASLENE GRUPE ZA MESEC DECEMBAR 2017

TEMA: “ZIMSKA BAJKA”

Govorno - jezičke aktivnosti

 • Ko nosi čarobnu vreću?
 • Priča: “Obućar i patuljci”
 • Priča o Deda Mrazu
 • Ko šminka, ko popravlja cipele, ko kroji stvari?
 • Pesma: “Šišanje”
 • Priča: “Dobri majstor frizer”
 • Šta vidim kroz prozor?

Intelektualne ativnosti

 • Pećina za medu
 • Čarobna torba
 • Slagalica
 • Šta predstavlja sličica

Socio - emocionalne aktivnosti

 • Otiskivanje u snegu
 • Pravimo paketiće, razmenjujemo
 • Igranje uloga (frizer, šminker, obućar, krojač)

Grafičko - likovne aktivnosti

 • Sneško Belić
 • Novogodišnja čestitka
 • Pismo deda Mrazu
 • Ukrasi za jelku
 • Grupni rad – Jelka
 • Bojimo po modelu
 • Pravimo cipele, čizme od različitih materijala

Muzičko - ritmičke aktivnosti

 • “Zimska pesma”
 • “Sanke”
 • “Zvončići”
 • “Sneško Belić”

Razvoj čulne osetljivosti i opažanja

 • Igra zvonom
 • Igramo se frizera, pravimo frizure
 • Danas pada prvi sneg
 • Pravimo cipele, opipavamo

Motoričke aktivnosti

 • Provlačenje kroz tunel
 • Pravimo Sneška Belića
 • Stani u moj trag
 • Pravimo stazu od snega
 • Ubacivanje grudvi u koš