Način rada sa decom

Program u našem vrtiću nastao je kao skup ideja dece, roditelja i vaspitača koji ima obavezu da se ne zanemari ni jedna oblast vaspitno obrazovnog rada. U okviru našeg svakodnevnog rada prisutne su aktivnosti iz razvoja govora, sveta oko nas, početnih matematičkih pojmova, likovnog, muzičkog i fizičkog vaspitanja.
Sa decom pored vaspitača, medicinskih sestara, pedagoga i logopeda rade i saradnici za muzičko obrazovanje, engleski jezik, šah, sport i folklor. Takođe, kao dodatnu aktivnost deci uzrasta od 3 do 7 godina nudimo i organizovanu školu plivanja sa stručnim kadrom. Svako naše dete ima priliku da individualno napreduje u oblasti koja mu je najdraža, a dečije sklonosti ka određenim poljima predočavamo roditeljima i upućujemo ih na razmišljanje o mogućnostima daljeg negovanja određenog umetničkog pravca kod deteta.
Kada nam vreme dozvoljava većinu aktivnosti organizujemo u prelepo uređenim dvorištima naših objekata sa organizovanim prsotorom za učenje, tako da pored igre naša deca na najlepši način stiču nova znanja.
Rad na razvoju dečje kreativnosti je sastavni deo svih ovih aktivnosti: otiskivanje, crtanje, slikanje, vajanje, pevanje, gluma, govor…To je samo deo onoga što deca svakodnevno razvijaju, a sve to prikazuju kroz izložbe radova u holu naših vrtića, na brojnim likovnim takmičenjima, pozorišnim predstavama i priredbama. Svi mi smo okupljeni oko ideje da svako dete ima svoj potencijal koji treba da se spozna i adekvatno usmeri.

Pripremni predškolski program

“Mala fabrika mašte” je predškolska ustanova koja svojim budućim školarcima izdaje potvrdu o završenom predškolskom programu koja je deci neophodna za upis u prvi razred osnovne škole. Pripremni predškolski program odvija se svakodnevno u vrtićkoj “učionici” gde se doprinosi razvoju fizičke, socijalne, emocionalne i intelektualne zrelosti kod dece. Pored vaspitno obrazovnog rada u vrtiću deca se navikavaju i na rad kod kuće ”domaći zadaci”, a organizovano posećujemo i osnovne škole u našoj okolini gde se upoznajemo sa školskim životom i radom. Pripremni predškolski program je završna faza kontinuiranog procesa koji započinje još od mlađe jaslene grupe. Kao “diplomci” našeg vrtića predškolci pokazuju sposobnost za prilagođavanje različitim okolnostima, razlikuju igru i zabavu od učenja, ulažu napor u otkrivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, odlažu svoje potrebe kao i što adekvatno reaguju kako na pobedu tako i na poraz. Iz našeg vrtića kreću u školu sa visokim stepenom spremnosti, uspešni su i zapaženi u odnosu na druge. Njihov razvoj pratimo i podržavamo i posle polaska u prvi razred.

MESEČNI PLAN RADA VRTIĆKE GRUPE ZA MESEC FEBRUAR 2018

TEMA: “OD SRCA – SRCU”

Razvoj govora

 • Ljubav je…
 • Recitacija: “Ljubavna pesma”
 • Bajka: “Ivica i Marica”
 • Basna: “Vrabac i lisica”
 • Zanimanja ljudi – Poštar, bibliotekar…
 • Priča: “Put jednog pisma”
 • PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
 • Recitacija: “Strefila me ljubav”
 • Priča: “Zaljubljene cipele”
 • Narodne izreke (tumačenje): “U laži su kratke noge”; “Kiti se tuđim perjem”
 • Put jednog pisma
 • Recitacija: “Poštar”
 • Upoznajemo se sa slovima naše azbuke

Upoznavanje okoline

 • Zimski sportovi
 • Pismo, marka, poštansko sanduče
 • Poštar
 • Zanimanja ljudi u gradu
 • Bibliotekar – biblioteka

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

 • Ponavljamo delove tela
 • Gde i kako se oseća ljubav
 • Zimski sportovi – Olimpijada
 • Put jednog pisma – paketa
 • Idemo u biblioteku

Početni matematički pojmovi

 • Serijacija
 • Igre traženja predmeta i klasifikacija istih
 • Upoređivanje osobina predmeta
 • Ponavljamo (veliko – malo, dugačko – kratko, visoko – nisko, debelo – tanko, usko – široko, teško – lako)

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

 • Formiranje pojma broja
 • Broj 0
 • Brojevi od 1 do 10
 • Rešavanje logičkih zadataka sa brojevima
 • Redni brojevi
 • Celo – pola

Likovne aktivnosti

 • Slika od srca
 • Licidersko srce
 • Ogrlica od glinamola, testa
 • Pravimo korice za knjigu
 • Poštanska markica
 • Istraživačke likovne igre

Muzičke aktivnosti

 • “Ljubav je…”
 • “Zaljubi se princ u Cicu”
 • “Bez alata nema zanata”
 • “Vuk i ovca”

Fizičke aktivnosti

 • Hodanje po dasci
 • Vežbanje za razvoj leđa
 • Vežbanje za razvoj mišića trbušnog zida
 • Muzičke stolice, hoki – poki
 • Grudvanje, ubacivanje grudvi u koš (ako vreme dozvoli)

MESEČNI PLAN RADA JASLENE GRUPE ZA MESEC FEBRUAR 2018

TEMA: “OD SRCA – SRCU”

Govorno - jezičke aktivnosti

 • Šta je ljubav?
 • Bajka: “Ružno pače”
 • Priča po slikama
 • Igre imenovanja

Intelektualne ativnosti

 • Slagalica
 • Otvori poštansko sanduče
 • Stavi u, na, ispod
 • Šta je unutra?
 • Dohvatanje predmeta sa police, izvršavanje naloga

Socio - emocionalne aktivnosti

 • Voli – ne voli
 • Razmenjujemo knjige, pisma
 • Igranje uloga – bibliotekar, pisac, poštar

Grafičko - likovne aktivnosti

 • Srce od različitih materijala
 • Poklon od testa
 • Drvo ljubavi – otiskivanje
 • Bojimo po modelu

Muzičko - ritmičke aktivnosti

 • “Ljubav je…”
 • “Ide poštar nosi pismo”
 • “Uspavanka”
 • “Ringe, ringe, raja”

Razvoj čulne osetljivosti i opažanja

 • Veliko – malo
 • Ljubav je…
 • Nosimo pisma
 • Gužvanje papira

Motoričke aktivnosti

 • Skačemo
 • Stojimo na jednoj nozi
 • Poligon
 • Trčanje do cilja