Način rada sa decom

Program u našem vrtiću nastao je kao skup ideja dece, roditelja i vaspitača koji ima obavezu da se ne zanemari ni jedna oblast vaspitno obrazovnog rada. U okviru našeg svakodnevnog rada prisutne su aktivnosti iz razvoja govora, sveta oko nas, početnih matematičkih pojmova, likovnog, muzičkog i fizičkog vaspitanja.
Sa decom pored vaspitača, medicinskih sestara, pedagoga i logopeda rade i saradnici za muzičko obrazovanje, engleski jezik, šah, sport i folklor. Takođe, kao dodatnu aktivnost deci uzrasta od 3 do 7 godina nudimo i organizovanu školu plivanja sa stručnim kadrom. Svako naše dete ima priliku da individualno napreduje u oblasti koja mu je najdraža, a dečije sklonosti ka određenim poljima predočavamo roditeljima i upućujemo ih na razmišljanje o mogućnostima daljeg negovanja određenog umetničkog pravca kod deteta.
Kada nam vreme dozvoljava većinu aktivnosti organizujemo u prelepo uređenim dvorištima naših objekata sa organizovanim prsotorom za učenje, tako da pored igre naša deca na najlepši način stiču nova znanja.
Rad na razvoju dečje kreativnosti je sastavni deo svih ovih aktivnosti: otiskivanje, crtanje, slikanje, vajanje, pevanje, gluma, govor…To je samo deo onoga što deca svakodnevno razvijaju, a sve to prikazuju kroz izložbe radova u holu naših vrtića, na brojnim likovnim takmičenjima, pozorišnim predstavama i priredbama. Svi mi smo okupljeni oko ideje da svako dete ima svoj potencijal koji treba da se spozna i adekvatno usmeri.

Pripremni predškolski program

“Mala fabrika mašte” je predškolska ustanova koja svojim budućim školarcima izdaje potvrdu o završenom predškolskom programu koja je deci neophodna za upis u prvi razred osnovne škole. Pripremni predškolski program odvija se svakodnevno u vrtićkoj “učionici” gde se doprinosi razvoju fizičke, socijalne, emocionalne i intelektualne zrelosti kod dece. Pored vaspitno obrazovnog rada u vrtiću deca se navikavaju i na rad kod kuće ”domaći zadaci”, a organizovano posećujemo i osnovne škole u našoj okolini gde se upoznajemo sa školskim životom i radom. Pripremni predškolski program je završna faza kontinuiranog procesa koji započinje još od mlađe jaslene grupe. Kao “diplomci” našeg vrtića predškolci pokazuju sposobnost za prilagođavanje različitim okolnostima, razlikuju igru i zabavu od učenja, ulažu napor u otkrivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, odlažu svoje potrebe kao i što adekvatno reaguju kako na pobedu tako i na poraz. Iz našeg vrtića kreću u školu sa visokim stepenom spremnosti, uspešni su i zapaženi u odnosu na druge. Njihov razvoj pratimo i podržavamo i posle polaska u prvi razred.

MESEČNI PLAN RADA VRTIĆKE GRUPE ZA MESEC APRIL 2018

TEMA: “UPOZNAJEMO SE SA ŽIVOTINJAMA”

Razvoj govora

 • 01.04. – “Dan šale”
 • Onomatopeja domaćih životinja
 • Životinjske porodice – petao, koka, pilići…
 • Uskrs – narodna tradicija
 • Recitacija: “Pošla koka na pazar”
 • Bajka: “Koza i 7 jarića”
 • Basna: “Golub i pčela”
 • PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
 • Priča: “Izokrenuta priča”
 • Dan šale – izmišljamo neobičnu priču
 • Uskrs – narodna tradicija
 • Recitacija: “Uskršnji doživljaj”
 • Istražujemo svet domaćih životinja
 • Recitacija: “Životinje i kopriva”
 • 22. April – Dan planete Zemlje
 • Priča: “Aska i vuk”

Upoznavanje okoline

 • U selu možemo da…
 • Domaće životinje
 • Onomatopeja
 • Čije je koje mladunče
 • Veterinar – doktor
 • Uskrs

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

 • Kruženje vode u prirodi
 • Vodena para
 • Domaće životinje
 • Živa – neživa priroda
 • Biljke – delovi
 • Šta gde raste
 • Biljke – razmnožavanje, oprašivanje

Početni matematički pojmovi

 • Lavirint
 • Par – nepar
 • Pronađi para
 • Pronađi uljeza
 • Igramo se različitim linijama

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

 • Mere i merenje
 • Uslovne i konvencionalne mere
 • Količina – veličina – težina
 • Merenje dužine i širine
 • Merenje težine i mase
 • Merenje zapremine
 • Merenje vremena

Likovne aktivnosti

 • Uskršnje jaje
 • Koke, pilići, zeke
 • Uskršnji venčići
 • Slike na temu: “Selo”
 • Omiljena životinja
 • Fotomontaža

Muzičke aktivnosti

 • “Bez aprila”
 • “Mi smo imitatori”
 • “Šuma blista, šuma peva”
 • Pesmice o životinjama
 • “Nezgoda”

Fizičke aktivnosti

 • Vežbe za razvoj navika organizovanog postavljanja i kretanja
 • Razvijanje navike bacanja, gađanja i hvatanja
 • Razvijanje navike kotrljanja i kolutanja
 • “Loptom kroz noge”
 • “Paukova mreža”
 • “Vuk i ovce”

MESEČNI PLAN RADA JASLENE GRUPE ZA MESEC APRIL 2018

TEMA: “UPOZNAJEMO SE SA ŽIVOTINJAMA”

Govorno - jezičke aktivnosti

 • Kako kuvamo ručak?
 • Ko su mladunci? (kako se zovu)
 • Priča po slikama
 • Seosko dvorište, na farmi, u šumi
 • Priča: “Pošli smo da lovimo lava”
 • Bajka: “Crvenkapa”

Intelektualne ativnosti

 • Pronađi pokaznu sliku
 • Petao, kokoška i pile
 • Razgledanje slikovnica
 • Igre jednostavnih uloga

Socio - emocionalne aktivnosti

 • Igre uloga (kuvar, pekar, lovac…)
 • Kuvam ručak dečici
 • Potraži jaje
 • Oglašavanje životinja
 • Uzajamna imitacija odraslog i deteta

Grafičko - likovne aktivnosti

 • Pilići, zeka
 • Farbamo jaja
 • Bojimo životinje po modelu
 • Pravimo kolače, mesimo, bojimo

Muzičko - ritmičke aktivnosti

 • “Pekarčić”
 • “Kuvam ručak dečici”
 • “Lovac Joca”
 • “Koka i pilići”
 • “Čiča Perina štala”

Razvoj čulne osetljivosti i opažanja

 • Opipavamo (razlikujemo, komentarišemo)
 • Mesim, mesim testo
 • Presipanje iz punog u prazno
 • Javljanje životinja
 • Upoznaj životinju

Motoričke aktivnosti

 • POKRETNE IGRE:

“Ide lovac”

“Zeka igra”

“Ko se boji vuka još”

“Koka i pilići”

“Lisica i pilići”

 • Imitativni skokovi (zeka, žaba)
 • Zečići beže u rupe