Način rada sa decom

Program u našem vrtiću nastao je kao skup ideja dece, roditelja i vaspitača koji ima obavezu da se ne zanemari ni jedna oblast vaspitno obrazovnog rada. U okviru našeg svakodnevnog rada prisutne su aktivnosti iz razvoja govora, sveta oko nas, početnih matematičkih pojmova, likovnog, muzičkog i fizičkog vaspitanja.
Sa decom pored vaspitača, medicinskih sestara, pedagoga i logopeda rade i saradnici za muzičko obrazovanje, engleski jezik, šah, sport i folklor. Takođe, kao dodatnu aktivnost deci uzrasta od 3 do 7 godina nudimo i organizovanu školu plivanja sa stručnim kadrom. Svako naše dete ima priliku da individualno napreduje u oblasti koja mu je najdraža, a dečije sklonosti ka određenim poljima predočavamo roditeljima i upućujemo ih na razmišljanje o mogućnostima daljeg negovanja određenog umetničkog pravca kod deteta.
Kada nam vreme dozvoljava većinu aktivnosti organizujemo u prelepo uređenim dvorištima naših objekata sa organizovanim prsotorom za učenje, tako da pored igre naša deca na najlepši način stiču nova znanja.
Rad na razvoju dečje kreativnosti je sastavni deo svih ovih aktivnosti: otiskivanje, crtanje, slikanje, vajanje, pevanje, gluma, govor…To je samo deo onoga što deca svakodnevno razvijaju, a sve to prikazuju kroz izložbe radova u holu naših vrtića, na brojnim likovnim takmičenjima, pozorišnim predstavama i priredbama. Svi mi smo okupljeni oko ideje da svako dete ima svoj potencijal koji treba da se spozna i adekvatno usmeri.

Pripremni predškolski program

“Mala fabrika mašte” je predškolska ustanova koja svojim budućim školarcima izdaje potvrdu o završenom predškolskom programu koja je deci neophodna za upis u prvi razred osnovne škole. Pripremni predškolski program odvija se svakodnevno u vrtićkoj “učionici” gde se doprinosi razvoju fizičke, socijalne, emocionalne i intelektualne zrelosti kod dece. Pored vaspitno obrazovnog rada u vrtiću deca se navikavaju i na rad kod kuće ”domaći zadaci”, a organizovano posećujemo i osnovne škole u našoj okolini gde se upoznajemo sa školskim životom i radom. Pripremni predškolski program je završna faza kontinuiranog procesa koji započinje još od mlađe jaslene grupe. Kao “diplomci” našeg vrtića predškolci pokazuju sposobnost za prilagođavanje različitim okolnostima, razlikuju igru i zabavu od učenja, ulažu napor u otkrivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, odlažu svoje potrebe kao i što adekvatno reaguju kako na pobedu tako i na poraz. Iz našeg vrtića kreću u školu sa visokim stepenom spremnosti, uspešni su i zapaženi u odnosu na druge. Njihov razvoj pratimo i podržavamo i posle polaska u prvi razred.

MESEČNI PLAN RADA VRTIĆKE GRUPE ZA MESEC JUL 2017

TEMA: “VODENI SVET”

Razvoj govora

 • Zanimanja ljudi: “Ribar, pecaroš…”
 • Bajka o ribaru i zlatnoj ribici
 • Recitacija: “Puž turista”
 • Recitacija: “Sunčanje”
 • Govorna vežba: “Voleo bih da idem…”

Upoznavanje okoline

 • Vodeni svet – more, reka, bara…
 • Vodeni životinjski svet i biljni svet
 • Ekologija – zagađivanje reka
 • Eksperiment sa vodom
 • Turistička putovanja

Početni matematički pojmovi

 • Matematičke igre

Likovne aktivnosti

 • Akvarijum
 • Pravimo brodiće
 • Morsko dno
 • Kreiramo letnju obuću i garderobu
 • Plaža – različite tehnike

Muzičke aktivnosti

 • “Ulovio Toma soma”
 • “Leto”
 • Pravimo muzičke instrumente
 • Muzički kviz
 • Muzičke stolice

Fizičke aktivnosti

 • Igre bez granica
 • Igre takmičarskog karaktera
 • Pokretne igre

MESEČNI PLAN RADA JASLENE GRUPE ZA MESEC JUL 2017

TEMA: VODENI SVET

Govorno - jezičke aktivnosti

 • Putujemo, putujemo…
 • U dubini mora…
 • Pecamo ribice
 • Bajka: “Mala sirena”
 • Leto je…
 • Priča po slikama: “Pecaroš Peca”

Intelektualne ativnosti

 • Hvatamo ribice
 • Šta je na slici
 • Pronađi odgovarajući oblik
 • Završi igru

Socio - emocionalne aktivnosti

 • Pecamo ribice
 • Hopa, cupa
 • Igre uloga (ribar, pecaroš)
 • Nađi svoje mesto u krugu
 • Uhvati me

Grafičko - likovne aktivnosti

 • Morsko dno
 • Školjka
 • Japanke
 • Riba
 • Bojimo slikovnice
 • Otiskivanje

Muzičko - ritmičke aktivnosti

 • “Hej ribo, ribice”
 • “Radoznala pesma”
 • “Pecanje”
 • “Čas tamo”

Razvoj čulne osetljivosti i opažanja

 • Igre peskom
 • Peremo kofice
 • Mehurići od sapunice
 • Prenošenje vode sunđerom
 • Predmeti plivaju

Motoričke aktivnosti

 • Igre na otvorenom prostoru
 • Donesi kanticu
 • Puno, prazno
 • Igre u pesku
 • Skačemo napred, nazad, u stranu