Način rada sa decom

Program u našem vrtiću nastao je kao skup ideja dece, roditelja i vaspitača koji ima obavezu da se ne zanemari ni jedna oblast vaspitno obrazovnog rada. U okviru našeg svakodnevnog rada prisutne su aktivnosti iz razvoja govora, sveta oko nas, početnih matematičkih pojmova, likovnog, muzičkog i fizičkog vaspitanja.
Sa decom pored vaspitača, medicinskih sestara, pedagoga i logopeda rade i saradnici za muzičko obrazovanje, engleski jezik, šah, sport i folklor. Takođe, kao dodatnu aktivnost deci uzrasta od 3 do 7 godina nudimo i organizovanu školu plivanja sa stručnim kadrom. Svako naše dete ima priliku da individualno napreduje u oblasti koja mu je najdraža, a dečije sklonosti ka određenim poljima predočavamo roditeljima i upućujemo ih na razmišljanje o mogućnostima daljeg negovanja određenog umetničkog pravca kod deteta.
Kada nam vreme dozvoljava većinu aktivnosti organizujemo u prelepo uređenim dvorištima naših objekata sa organizovanim prsotorom za učenje, tako da pored igre naša deca na najlepši način stiču nova znanja.
Rad na razvoju dečje kreativnosti je sastavni deo svih ovih aktivnosti: otiskivanje, crtanje, slikanje, vajanje, pevanje, gluma, govor…To je samo deo onoga što deca svakodnevno razvijaju, a sve to prikazuju kroz izložbe radova u holu naših vrtića, na brojnim likovnim takmičenjima, pozorišnim predstavama i priredbama. Svi mi smo okupljeni oko ideje da svako dete ima svoj potencijal koji treba da se spozna i adekvatno usmeri.

Pripremni predškolski program

“Mala fabrika mašte” je predškolska ustanova koja svojim budućim školarcima izdaje potvrdu o završenom predškolskom programu koja je deci neophodna za upis u prvi razred osnovne škole. Pripremni predškolski program odvija se svakodnevno u vrtićkoj “učionici” gde se doprinosi razvoju fizičke, socijalne, emocionalne i intelektualne zrelosti kod dece. Pored vaspitno obrazovnog rada u vrtiću deca se navikavaju i na rad kod kuće ”domaći zadaci”, a organizovano posećujemo i osnovne škole u našoj okolini gde se upoznajemo sa školskim životom i radom. Pripremni predškolski program je završna faza kontinuiranog procesa koji započinje još od mlađe jaslene grupe. Kao “diplomci” našeg vrtića predškolci pokazuju sposobnost za prilagođavanje različitim okolnostima, razlikuju igru i zabavu od učenja, ulažu napor u otkrivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, odlažu svoje potrebe kao i što adekvatno reaguju kako na pobedu tako i na poraz. Iz našeg vrtića kreću u školu sa visokim stepenom spremnosti, uspešni su i zapaženi u odnosu na druge. Njihov razvoj pratimo i podržavamo i posle polaska u prvi razred.

MESEČNI PLAN RADA VRTIĆKE GRUPE ZA MESEC OKTOBAR 2017

TEMA: “DECA CELOG SVETA”

Razvoj govora

 • Dečja nedelja – Radost evrope
 • Recitacija: “Strane sveta”
 • Recitacija: “Beograd”
 • Priča: “I za igru je potrebna sloga”
 • Basna: “Dva druga”
 • Govorna aktivnost – “Uplašio sam se”

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

 • Recitacija: “Za svu decu sveta”
 • Basna: “Lisica i gavran”
 • Razlika između bajke i basne
 • Rođendan Beograda
 • Strašan san

Upoznavanje okoline

 • Deca Evrope
 • Strane sveta
 • Jesenji plodovi
 • Ptice selice – ptice stanarice
 • Delovi Beograda
 • 30.10. – Dan bundeve

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

 • Kontinenti
 • Globus, karta sveta
 • Živa – neživa priroda
 • Ptice
 • 20.10. – Rođendan Beograda
 • 30.10. – Dan bundeve

Početni matematički pojmovi

 • Malo – mnogo (igra)
 • Upoređivanje predmeta po veličini
 • Formiranje pojmova (visok – nizak / viši – najviši / niži – najniži)
 • Mnogo – nijedan / mnogo – jedan

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

 • Isto – različito
 • Plitko – duboko
 • Prava – kriva linija
 • Otvorena – zatvorena linija
 • Tačka – presek linije
 • Lavirint

Likovne aktivnosti

 • Deca – deci
 • Strašilo za ptice
 • Radovi od jesenjeg lišća
 • Strašan san
 • U mraku…

Muzičke aktivnosti

 • “Nek svud ljubav sja”
 • “Deca su ukras sveta”
 • “Jesenja pošta”
 • “Zdravica”
 • “Jabuka, kruška, šljiva”

Fizičke aktivnosti

 • Razvijanje navike hodanja i trčanja
 • Razvijanje navike penjanja, puženja, provlačenja
 • Hodamo u ritmu zvuka
 • Pokretne igre
 • Poligon

MESEČNI PLAN RADA JASLENE GRUPE ZA MESEC OKTOBAR 2017

TEMA: “DECA CELOG SVETA”

Govorno - jezičke aktivnosti

 • Pun  šešir lepih reči
 • Ja najviše volim da se igram sa…
 • Priča po slikama (učimo zanimanja – doktor, zubar)
 • Priča: “Lekarski pregled”
 • Priča: “Lutka je bila bolesna”

Intelektualne ativnosti

 • Skrivalica
 • Slagalica od 2 i 3 dela
 • Pogodi šta je
 • Igra kockama
 • “Čarobni” kišobran
 • Umetanje manjeg u veće

Socio - emocionalne aktivnosti

 • Ruke prijateljstva
 • Pozdravi se sa drugom / drugaricom
 • Budi drug, pravi krug
 • Pokloniću drugu / drugarici

Grafičko - likovne aktivnosti

 • Bojimo po modelu – slikovnica
 • Igramo se sa testom
 • Grupni rad – dečja nedelja
 • Otiskivanje prstiju

Muzičko - ritmičke aktivnosti

 • “Stiže jesen”
 • “Jež”
 • “Jesenja pesma”
 • “Bolesnik na tri sprata”
 • “Miš je dobio grip”

Razvoj čulne osetljivosti i opažanja

 • Poslušaj i imenuj šta čuješ
 • kako peremo zube
 • Igre raznovrsnim materijalima
 • Lečimo lutku
 • Sat kuca tik-tak

Motoričke aktivnosti

 • Stajanje na jednoj nozi
 • Marširanje u ritmu
 • Tapšanje
 • Dodavanje i šutiranje lopte
 • Kotrljanje lopte