Način rada sa decom

Program u našem vrtiću nastao je kao skup ideja dece, roditelja i vaspitača koji ima obavezu da se ne zanemari ni jedna oblast vaspitno obrazovnog rada. U okviru našeg svakodnevnog rada prisutne su aktivnosti iz razvoja govora, sveta oko nas, početnih matematičkih pojmova, likovnog, muzičkog i fizičkog vaspitanja.
Sa decom pored vaspitača, medicinskih sestara, pedagoga i logopeda rade i saradnici za muzičko obrazovanje, engleski jezik, šah, sport i folklor. Takođe, kao dodatnu aktivnost deci uzrasta od 3 do 7 godina nudimo i organizovanu školu plivanja sa stručnim kadrom. Svako naše dete ima priliku da individualno napreduje u oblasti koja mu je najdraža, a dečije sklonosti ka određenim poljima predočavamo roditeljima i upućujemo ih na razmišljanje o mogućnostima daljeg negovanja određenog umetničkog pravca kod deteta.
Kada nam vreme dozvoljava većinu aktivnosti organizujemo u prelepo uređenim dvorištima naših objekata sa organizovanim prsotorom za učenje, tako da pored igre naša deca na najlepši način stiču nova znanja.
Rad na razvoju dečje kreativnosti je sastavni deo svih ovih aktivnosti: otiskivanje, crtanje, slikanje, vajanje, pevanje, gluma, govor…To je samo deo onoga što deca svakodnevno razvijaju, a sve to prikazuju kroz izložbe radova u holu naših vrtića, na brojnim likovnim takmičenjima, pozorišnim predstavama i priredbama. Svi mi smo okupljeni oko ideje da svako dete ima svoj potencijal koji treba da se spozna i adekvatno usmeri.

Pripremni predškolski program

“Mala fabrika mašte” je predškolska ustanova koja svojim budućim školarcima izdaje potvrdu o završenom predškolskom programu koja je deci neophodna za upis u prvi razred osnovne škole. Pripremni predškolski program odvija se svakodnevno u vrtićkoj “učionici” gde se doprinosi razvoju fizičke, socijalne, emocionalne i intelektualne zrelosti kod dece. Pored vaspitno obrazovnog rada u vrtiću deca se navikavaju i na rad kod kuće ”domaći zadaci”, a organizovano posećujemo i osnovne škole u našoj okolini gde se upoznajemo sa školskim životom i radom. Pripremni predškolski program je završna faza kontinuiranog procesa koji započinje još od mlađe jaslene grupe. Kao “diplomci” našeg vrtića predškolci pokazuju sposobnost za prilagođavanje različitim okolnostima, razlikuju igru i zabavu od učenja, ulažu napor u otkrivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, odlažu svoje potrebe kao i što adekvatno reaguju kako na pobedu tako i na poraz. Iz našeg vrtića kreću u školu sa visokim stepenom spremnosti, uspešni su i zapaženi u odnosu na druge. Njihov razvoj pratimo i podržavamo i posle polaska u prvi razred.

MESEČNI PLAN RADA VRTIĆKE GRUPE ZA MESEC MAJ 2018

TEMA: “POZVAO JE MAJ…”

Razvoj govora

 • Bajka: “Bajka o livadi i skakavcima”
 • Svet insekata
 • Recitacija: “Cvećka – Nećka”
 • Priča: “Zlatna livada”
 • Basna: “Cvrčak i mrav”
 • Recitacija: “Povrće”
 • Priprema za završnu priredbu
 • PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
 • Bajka: “Bajka o ribaru i zlatnoj ribici”
 • Recitacija: “Pozvao je maj sve bube na čaj”
 • Put od larve do leptira
 • Basna: “Cvrčak i mrav”
 • Recitacija: “Ženidba vrapca Podunavca”
 • Brojalice, brzalice
 • Priprema za završnu priredbu

Upoznavanje okoline

 • Livada
 • Stanovnici livade – insekti
 • Livadsko cveće
 • Delovi cveta
 • Ptice (delovi tela)

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

 • Insekti – gde žive, šta jedu?
 • Put od larve do leptira
 • Delovi cveta
 • Ukusne, korisne i opasne biljke
 • Ugrožene životinje

Početni matematički pojmovi

 • Dani u nedelji
 • Pre – posle – između
 • Od – do
 • Igramo se sa brojevima

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

 • Novac – upotreba i funkcija u svakodnevnom životu
 • Metalni – papirnati novac
 • Koliko šta košta? Kusur
 • Zadaci sa novčanim iznosima

Likovne aktivnosti

 • Insekti
 • Bumbar i bubamara
 • Livada
 • Cveće
 • Leptir
 • Ptica

Muzičke aktivnosti

 • “Leti pčela malena”
 • “Bumbar i bubamara”
 • “Zakleo se bumbar”
 • “Pozvao je maj sve bube na čaj”
 • “Ima jedna baštica”

Fizičke aktivnosti

 • Vežbe i igre za ispravljanje ravnih stopala
 • Igre sa loptama takmičarskog karaktera
 • Kotrljanje lopte po spravama
 • Poligon
 • Pokretne igre

MESEČNI PLAN RADA JASLENE GRUPE ZA MESEC MAJ 2018

TEMA: “POZVAO JE MAJ…”

Govorno - jezičke aktivnosti

 • Bajka: “Koza i 7 jarića”
 • Šta danas jedemo?
 • Priča: “Jabuka”
 • Šta radi baštovan
 • Na pijaci, na livadi, u bašti

Intelektualne ativnosti

 • Pogodi po boji
 • Šta je na slici, prepoznavanje, imenovanje
 • Slagalica

Socio - emocionalne aktivnosti

 • Igre uloga (baštovan)
 • Daj drugu / drugarici
 • Žmurke
 • Igra balonima

Grafičko - likovne aktivnosti

 • Leptir – otiskivanje
 • Bubamara
 • Voće i povrće – bojimo po modelu
 • Korpa puna voća i povrća

Muzičko - ritmičke aktivnosti

 • “Bubamara”
 • “Leptiriću šareniću”
 • “Rano povrće”
 • “Jabuka, kruška, šljiva”

Razvoj čulne osetljivosti i opažanja

 • Puna korpa voća i povrća – opipavamo
 • Šta se jede, šta se pije?
 • Ukusno je, ukusno
 • Pronađi u torbi

Motoričke aktivnosti

 • POKRETNE IGRE:

“Pčelica”

“Leptir i cvet”

“Bubamara”

“Hvatamo leptira”

“Uhvati ptičicu”

 • Trčanje uz pomoć rekvizita
 • Poligon