Zdravlje

BRIGA O ZDRAVLJU DECE NAŠ JE PRIORITET!

O zdravlju dece pored stalno zaposlenih radnika vodi računa i naš pedijatar. On obavlja kompletan zdravstveni pregled dece, daje svoje mišljenje i prati razvoj svakog deteta kroz pedijatrijske i sistematske preglede. O zdravlju zuba naše dece vodi računa stomatolog. Periodično vrše preglede usta sve dece i daju savete o održavanju higijene usta kao i o kvarovima koji trebaju da se poprave.

Za razvoj pravilnog govora i govornih sposobnosti dece zadužen je naš licencirani logoped, koji kroz neposredan razgovor sa decom procenjuje stanje govora unutar grupe, vodi individualne razgovore sa decom, a onda, po potrebi, a uz saglasnost roditelja, sprovodi jako uspešne tretmane kojima utiče na pravilnu artikulaciju određenih glasova, neguje pravilan gramatički govor i pravilan rečnički sklop.

Pored toga, predškolska ustanova sprovodi i program INKLUZIJE kojim su obuhvaćena sva deca sa blažim senzornim smetnjama sluha i vida, lakšim oblicima teškoća u intelektualnom razvoju, zatim deca sa bilo kojim oblikom invaliditeta i sa emocionalnim teškoćama. “Mala fabrika mašte” posebnu pažnju posvećuje pravilnoj ishrani dece koja predstavlja jedan od najznačajnijih faktora razvoja deteta. Sistem ishrane dece baziran je na keteringu u saradnji sa pouzdanim partnerom. Kvalitetno izbalansirana ishrana prati jelovnike sačinjene od strane nutricionista, a u skladu sa uzrasnim karakteristikama i potrebama dece predškolskog uzrasta. Naš partner je prva privatna kuhinja specijalizovana za proizvodnju i distribuciju dečjih obroka “MALA KUJNA”, uređena po HACCP sistemu. Obavezno posetite njihov site na linku ispod, jer nećete ostati ravnodušni kada vidite sa kolikom pažnjom i profesionalizmom pristupaju pripremi hrane za našu decu!

RASPORED ZDRAVSTVENE KONTROLE

STRUČNI ZDRAVSTVENI SARADNIK
TERMIN
PEDIJATAR

SVAKODNEVNO – prepodne: 10.30h / poslepodne 14.30h

SVAKODNEVNO – prepodne: 10.30h / poslepodne 14.30h

STOMATOLOG

SISTEMATSKI PREGLED NA SVAKA 3 MESECA

Prepodne

LOGOPED

Grupni tretmani:

Svakodnevno – Jaslene grupe

Svakodnevno– Vrtićke grupe

Individualni tretmani:

U dogovoru sa roditeljima