Način rada sa decom

Program u našem vrtiću nastao je kao skup ideja dece, roditelja i vaspitača koji ima obavezu da se ne zanemari ni jedna oblast vaspitno obrazovnog rada. U okviru našeg svakodnevnog rada prisutne su aktivnosti iz razvoja govora, sveta oko nas, početnih matematičkih pojmova, likovnog, muzičkog i fizičkog vaspitanja.
Sa decom pored vaspitača, medicinskih sestara, pedagoga i logopeda rade i saradnici za muzičko obrazovanje, engleski jezik, šah, sport i folklor. Takođe, kao dodatnu aktivnost deci uzrasta od 3 do 7 godina nudimo i organizovanu školu plivanja sa stručnim kadrom. Svako naše dete ima priliku da individualno napreduje u oblasti koja mu je najdraža, a dečije sklonosti ka određenim poljima predočavamo roditeljima i upućujemo ih na razmišljanje o mogućnostima daljeg negovanja određenog umetničkog pravca kod deteta.
Kada nam vreme dozvoljava većinu aktivnosti organizujemo u prelepo uređenim dvorištima naših objekata sa organizovanim prsotorom za učenje, tako da pored igre naša deca na najlepši način stiču nova znanja.
Rad na razvoju dečje kreativnosti je sastavni deo svih ovih aktivnosti: otiskivanje, crtanje, slikanje, vajanje, pevanje, gluma, govor…To je samo deo onoga što deca svakodnevno razvijaju, a sve to prikazuju kroz izložbe radova u holu naših vrtića, na brojnim likovnim takmičenjima, pozorišnim predstavama i priredbama. Svi mi smo okupljeni oko ideje da svako dete ima svoj potencijal koji treba da se spozna i adekvatno usmeri.

Pripremni predškolski program

“Mala fabrika mašte” je predškolska ustanova koja svojim budućim školarcima izdaje potvrdu o završenom predškolskom programu koja je deci neophodna za upis u prvi razred osnovne škole. Pripremni predškolski program odvija se svakodnevno u vrtićkoj “učionici” gde se doprinosi razvoju fizičke, socijalne, emocionalne i intelektualne zrelosti kod dece. Pored vaspitno obrazovnog rada u vrtiću deca se navikavaju i na rad kod kuće ”domaći zadaci”, a organizovano posećujemo i osnovne škole u našoj okolini gde se upoznajemo sa školskim životom i radom. Pripremni predškolski program je završna faza kontinuiranog procesa koji započinje još od mlađe jaslene grupe. Kao “diplomci” našeg vrtića predškolci pokazuju sposobnost za prilagođavanje različitim okolnostima, razlikuju igru i zabavu od učenja, ulažu napor u otkrivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, odlažu svoje potrebe kao i što adekvatno reaguju kako na pobedu tako i na poraz. Iz našeg vrtića kreću u školu sa visokim stepenom spremnosti, uspešni su i zapaženi u odnosu na druge. Njihov razvoj pratimo i podržavamo i posle polaska u prvi razred.

MESEČNI PLAN RADA VRTIĆKE GRUPE ZA MESEC NOVEMBAR 2018

TEMA: “ZLATNA JESEN”

Razvoj govora

 • Bajka: “Snežana i sedam patuljaka”
 • Govorna aktivnost: “Jesen u našem kraju…”
 • Priča: “Deda i repa”
 • Selo – grad (sličnost i razlike)
 • Recitacija: “Jedna mala kišna kap”
 • Basna: “Gavran i sova”
 • Upoznajemo se sa seoskim radovima u jesen

Upoznavanje okoline

 • Život u gradu
 • Eksperimenti sa vazduhom
 • Životinje koje gaji čovek u gradu i na selu
 • Kako se životinje pripremaju za jesen
 • Voćnjak, povrtnjak
 • Spremanje zimnice

Početni matematički pojmovi

 • Skupovi (mlađa grupa)
 • Pripadnost skupu po jednim elementu (boja, veličina)
 • Pridruživanje skupova, upoređivanje
 • Za jedan više
 • Jednako, više, manje
 • Za jedan manje

Likovne aktivnosti

 • Jesenji pejzaž
 • Suncokret
 • Slikanje na različitim podlogama
 • Kukuruz
 • Voće od testa u boji

Muzičke aktivnosti

 • “Sve je pošlo naopačke”
 • “Jesenska pesma”
 • “Moje selo”
 • “Deca mogu da polete”
 • “Vetar duva, vetar svira”
 • “Berem, berem grožđe”

Fizičke aktivnosti

 • Razvijanje navike bacanja, gađanja i hvatanja
 • “Loptom kroz noge” – pokretna igra
 • Mehanika uspravnog držanja tela
 • Vežbe za rad mišića nogu i stopala
 • Razvoj navike kotrljanja i kolutanja

MESEČNI PLAN RADA JASLENE GRUPE ZA MESEC NOVEMBAR 2018

TEMA: “ZLATNA JESEN”

Govorno - jezičke aktivnosti

 • Došla nam je jesen – promene u prirodi
 • U prodavnici
 • Ko prodaje – šta kupujemo?
 • Bajka: “Cvrčak i mrav”

Intelektualne ativnosti

 • Slagalica – godišnja doba
 • Nizanje kolutova po veličini
 • Kaži šta smo sakrili
 • Čega nema?

Socio - emocionalne aktivnosti

 • Igre uloga
 • Sakupljanje jesenjeg lišća
 • Jesen u našem dvorištu
 • Videli smo sa prozora

Grafičko - likovne aktivnosti

 • Drvo od jesenjeg lišća – grupni rad
 • Svako dete ima svoj kišobran
 • Jesenji šeširi
 • Slikanje šišarkama

Muzičko - ritmičke aktivnosti

 • “Stiže jesen”
 • “Dedin šešir”
 • “Pada kiša kapljicama”
 • “Kišobran”

Razvoj čulne osetljivosti i opažanja

 • Igra kišobranom
 • Šuštanje lišća
 • Igramo se prodavnice – kupujemo, prodajemo
 • Napuni korpicu
 • Šta jedemo?

Motoričke aktivnosti

 • Hodanje po mekoj površini
 • Hodanje sa promenom ritma i brzine
 • Hodanje po rubu tepiha
 • Imitativno hodanje
 • Pokretna igra: “Vetar duva”
 • Pokretna igra: “Lete, lete, lete”
 • Pokretna igra: “Drveće se njiše”

MESEČNI PLAN RADA PREDŠKOLSKE GRUPE ZA MESEC NOVEMBAR 2018

TEMA: “ZLATNA JESEN”

Razvoj govora

 • Jesen u gradu i na selu
 • Bajka: “Mlekarica”
 • Recitacija: “Na selu”
 • Recitacija: “Velika žurka u loncu”
 • Priča: “Deda i repa”
 • Priča: “Zalutalo povrće”
 • Basna: “Gavran, kukavica i sova”
 • Priča: “Priča o toplom i hladnom vetru”

Upoznavanje okoline

 • Industrijske biljke – priroda
 • Selo – grad (sličnosti i razlike)
 • Vetar, vetrenjača – vremenska prognoza
 • Domaće – divlje životinje
 • Voćnjak, vinograd, njiva…
 • Od semena do ploda
 • Životni ciklus biljaka
 • Jesenji plodovi na selu

Početni matematički pojmovi

 • Par – nepar
 • Spajamo tačkice u sliku
 • Predmeti i njihove senke
 • Levo – desno
 • Levo – desno u ogledalu
 • Logički niz
 • Kose – tanke, prave – krive, isprekidane linije
 • Lavirint

Likovne aktivnosti

 • Jesenji pejzaž
 • Suncokret
 • Slikanje na različitim podlogama
 • Kukuruz
 • Voće od testa u boji

Muzičke aktivnosti

 • “Sve je pošlo naopačke”
 • “Moje selo”
 • “Vetar duva, vetar svira”
 • “Deca mogu da polete”

Fizičke aktivnosti

 • Razvijanje navike bacanja, hvatanja i gađanja sa jednom i dve ruke
 • Poligon
 • Udaranje lopte (tapkanje) sa jednom i dve ruke
 • Pokretne igre uz muziku