Način rada sa decom

Program u našem vrtiću nastao je kao skup ideja dece, roditelja i vaspitača koji ima obavezu da se ne zanemari ni jedna oblast vaspitno obrazovnog rada. U okviru našeg svakodnevnog rada prisutne su aktivnosti iz razvoja govora, sveta oko nas, početnih matematičkih pojmova, likovnog, muzičkog i fizičkog vaspitanja.
Sa decom pored vaspitača, medicinskih sestara, pedagoga i logopeda rade i saradnici za muzičko obrazovanje, engleski jezik, šah, sport i folklor. Takođe, kao dodatnu aktivnost deci uzrasta od 3 do 7 godina nudimo i organizovanu školu plivanja sa stručnim kadrom. Svako naše dete ima priliku da individualno napreduje u oblasti koja mu je najdraža, a dečije sklonosti ka određenim poljima predočavamo roditeljima i upućujemo ih na razmišljanje o mogućnostima daljeg negovanja određenog umetničkog pravca kod deteta.
Kada nam vreme dozvoljava većinu aktivnosti organizujemo u prelepo uređenim dvorištima naših objekata sa organizovanim prsotorom za učenje, tako da pored igre naša deca na najlepši način stiču nova znanja.
Rad na razvoju dečje kreativnosti je sastavni deo svih ovih aktivnosti: otiskivanje, crtanje, slikanje, vajanje, pevanje, gluma, govor…To je samo deo onoga što deca svakodnevno razvijaju, a sve to prikazuju kroz izložbe radova u holu naših vrtića, na brojnim likovnim takmičenjima, pozorišnim predstavama i priredbama. Svi mi smo okupljeni oko ideje da svako dete ima svoj potencijal koji treba da se spozna i adekvatno usmeri.

Pripremni predškolski program

“Mala fabrika mašte” je predškolska ustanova koja svojim budućim školarcima izdaje potvrdu o završenom predškolskom programu koja je deci neophodna za upis u prvi razred osnovne škole. Pripremni predškolski program odvija se svakodnevno u vrtićkoj “učionici” gde se doprinosi razvoju fizičke, socijalne, emocionalne i intelektualne zrelosti kod dece. Pored vaspitno obrazovnog rada u vrtiću deca se navikavaju i na rad kod kuće ”domaći zadaci”, a organizovano posećujemo i osnovne škole u našoj okolini gde se upoznajemo sa školskim životom i radom. Pripremni predškolski program je završna faza kontinuiranog procesa koji započinje još od mlađe jaslene grupe. Kao “diplomci” našeg vrtića predškolci pokazuju sposobnost za prilagođavanje različitim okolnostima, razlikuju igru i zabavu od učenja, ulažu napor u otkrivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, odlažu svoje potrebe kao i što adekvatno reaguju kako na pobedu tako i na poraz. Iz našeg vrtića kreću u školu sa visokim stepenom spremnosti, uspešni su i zapaženi u odnosu na druge. Njihov razvoj pratimo i podržavamo i posle polaska u prvi razred.

MESEČNI PLAN RADA VRTIĆKE GRUPE ZA MESEC OKTOBAR 2018

TEMA: “DECA SU UKRAS SVETA”

Razvoj govora

 • Dečija nedelja
 • Govorna vežba: “Došla nam je jesen”
 • Bajka: “Princeza na zrnu graška”
 • Recitacija: “Listić žut”
 • Basna: “Jež i jabuka”
 • Recitacija: “Od čega cvetaju deca?”
 • Recitacija: “Mrak”
 • Bajka: “Zlatokosa i tri medveda”

Upoznavanje okoline

 • Dečija nedelja
 • Gde ja živim
 • Povrće i voće u jesen
 • Dan – noć; jutro – veče
 • Priroda u jesen
 • Jesenji plodovi
 • Dani u nedelji
 • Dani bundeve

Početni matematički pojmovi

 • Formiranje pojmova:
 • – visok
 • – nizak
 • – viši – najviši
 • – niži – najniži
 • – malo – mnogo

Likovne aktivnosti

 • Deca – deci
 • Strašilo za ptice
 • Jesen na pijaci
 • Radovi od jesenjih plodova
 • Životinje od lišća
 • Tegle pune radosti

Muzičke aktivnosti

 • “Nek svud ljubav sja”
 • “Jabuka, kruška, šljiva”
 • “Zdravica”
 • “Babaroga”
 • “Kad je bio mrak”
 • “Kiša pada”

Fizičke aktivnosti

 • Pokretna igra: “Šarena jaja”
 • Poligon
 • Hodamo za zvukom
 • Ubacivanje kestena u kutiju
 • Pokretna igra: “Ide maca oko tebe”
 • Vežbe za razvoj mišića gornjih i donjih ekstremiteta

MESEČNI PLAN RADA JASLENE GRUPE ZA MESEC OKTOBAR 2018

TEMA: “DECA SU UKRAS SVETA”

Govorno - jezičke aktivnosti

 • Ja najviše volim da se igram sa…
 • Lečimo lutku
 • Lepe reči: “Izvini, hvala, molim”
 • Bajka: “Mačak u čizmama”
 • Pun šešir lepi reči

Intelektualne ativnosti

 • Skrivalica
 • Slagalica od 2 i 3 dela
 • Pogodi šta je
 • Igra kockama
 • Razvrstavanje predmeta po veličini

Socio - emocionalne aktivnosti

 • Budi drug, pravi krug
 • Pokloniću drugu / drugaricu
 • Nađi svoje mesto u krugu
 • Pozdravi se sa drugom / drugaricom

Grafičko - likovne aktivnosti

 • Bojimo po modelu – slikovnici
 • Igramo se sa testom
 • Grupni rad – dečija nedelja
 • Otiskivanje

Muzičko - ritmičke aktivnosti

 • “Deca su ukras sveta”
 • “Jež”
 • “Kesten”
 • “Dobar drug mi vredi više”
 • “Miš je dobio grip”

Razvoj čulne osetljivosti i opažanja

 • Poslušaj i imenuj šta čuješ
 • Zvučne kutije
 • Igra raznim zvečkama
 • Kupamo naše lutke
 • Igre raznovrsnim materijalom

Motoričke aktivnosti

 • Stajanje na jednoj nozi
 • Hodanje po obeleženoj liniji
 • Provlačenje ispod kanapa, trake, mreže
 • Tapšanje
 • Marširanje u ritmu
 • Kotrljanje lopte po liniji

MESEČNI PLAN RADA PREDŠKOLSKE GRUPE ZA MESEC OKTOBAR 2018

TEMA: “DECA SU UKRAS SVETA”

Razvoj govora

 • Radost Evrope – deca sveta (razlike – sličnosti)
 • Recitacija: “Planeta je bolesna”
 • Recitacija: “Strane sveta”
 • Bajka: “Čudotvorni pasulj”
 • Basna: “Lisica i gavran”
 • 20.10. – rođendan Beograda
 • Razgovaramo o našim strahovima
 • Recitacija: “Kada bi drveće hodalo”

Upoznavanje okoline

 • Kontinenti
 • Strane sveta
 • Globus
 • Ptice selice – stanarice
 • Živa – neživa priroda
 • Delovi Beograda (Kelmegdan, Dunav, Sava…)
 • 30.10. – dani bundeve

Početni matematički pojmovi

 • Otvorene – zetvorene linije
 • Tačka, presek, linija
 • Različite vrste smerova
 • Lavirint
 • Dugačko – kratko; teško – lako; plitko – duboko
 • Rad u radnim sveskama

Likovne aktivnosti

 • Strašilo za ptice
 • Jesen na pijaci
 • Kišobran
 • Ilustracija bajke: “Čudotvorni pasulj”
 • Ilustracija recitacije: “Kada bi drveće hodalo”

Muzičke aktivnosti

 • “Nek svud ljubav sja”
 • “Jesenja pošta”
 • “Baba roga”
 • “Deca su ukras sveta”

Fizičke aktivnosti

 • Poligon
 • Između dve vatre
 • Skačemo na jednoj, na obe noge
 • Hodamo u ritmu različite muzike
 • Arjačkinje – barjačkinje